Saturday, January 9, 2010

Pecahan Tajuk Kerja Projek BM Akademik 1

Kulit Warna Kuning
Soalan tugasan
Sekapur sirih dan gambar paspot warna
Isi kandung

BAHAGIAN 1 - Kebudayaan dan Keseniaan Melayu
1.0 Pendahuluan
1.1 Kebudayaan Melayu
1.1.1 Definisi dan konsep budaya
1.1.2 Fungsi kebudayaan Melayu
1.1.3 Ciri-ciri kebudayaan Melayu
1.1.4 Jenis danbentuk kebudayaan Melayu
1.2 Kesenian Melayu
1.2.1 Definisi dan konsep kesenian
1.2.2 Fungsi kesenian Melayu
1.2.3 Ciri-ciri kesenian Melayu
1.2.4 Jenis dan bentuk kesenian Melayu
1.3 Rumusan

BAHAGIAN 2 - Bongai dan Berendui
2.0 Pendahuluan
2.1 Bongai

2.1.1 Takrif bongai
2.1.2 Asal-usul bongai
2.1.3 Jenis-jenis bongai
2.1.4 Tujuan bongai
2.2 Berendui
2.2.1 Takrif berendui
2.2.2 Asal-usul berendui
2.2.3 Jenis-jenis berendui
2.2.4 Tujuan berendui
2.3 Rumusan

BAHAGIAN 3 - Kajian bongai dan berendui
3.0 Pendahuluan
3.1 Maklumat Kajian
3.1.1 Nama Kampung Kajian
a. sejarah dan asal-usul nama kampung
b. pentadbiran dan lokasi kampung kajian
3.1.2 Maklumat penduduk
a. jumlah penduduk
b. sosio-ekonomi penduduk
3.1.3 Maklumat responden
a. butiran peribadi spt. nama, pekerjaan, umur dll.
b. jawatan dalam masyarakat
3.2 Unsur nasihat dalam bongai
3.3 Unsur nasihat dalam berendui
3.4 Rumusan

BAHAGIAN 4 - Penutup
Nyatakan pendapat dan pendirian sendiri

Rujukan - gunakan sistem APA

Lampiran
1. Pelbagai gambar/foto serta keterangan
2. Dokumen sokongan (jika ada)
3. Senikata lagu
4. Refleksi
5. Borang kolaburasi
6. Prosedur kajian

No comments:

Post a Comment